Spanningsverlies en het gebruik van Stikstof

Spanningsverlies wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het diffusie-effect. Gassen hebben de eigenschap om uit een afgesloten ruimte te willen ontsnappen. Afhankelijk van het omhulsel en de gas soort zal dit met verschillende snelheden gebeuren. De “grootte” (lees eigenschappen) van de moleculen van verschillende gas soorten en de temperatuur zijn hierbij bepalend. Het zuurstofmolecuul is het “kleinste” gevolgd door koolzuur, argon en stikstof. Ook rubbers zijn luchtdoorlatend (diffuus) met als gevolg dat een band gevuld met perslucht zijn spanning verliest. Dit proces zal onder invloed van een verhoogde en aanwezige waterdamp sneller gaan.

Waarom minder bandenslijtage?

Mede door het feit dat de band langer op een juiste spanning blijft reduceert de slijtage aanzienlijk door gebruik van Stikstof in plaats van gewone perslucht.

Factor 4 minder spanningsverlies

Oxidatie en kwaliteitsverlies van de band wordt veroorzaakt door zuurstofmoleculen in de spanningslucht. Banden worden tegen deze oxidatie beschermd door voeringinlagen die geacht worden het bandlichaam te vrijwaren tegen het binnendringen van deze zuurstof moleculen, vocht en vuil (wat vrijwel nooit lukt) en anti oxydanten die de taak hebben binnendringende zuurstof te onderscheppen.

Hetgeen ze doen totdat ze zelf op gebruikt zijn, wat vaak al het geval is zodra de band een keer gedemonteerd is. Onafhankelijke tests tonen een mogelijke levensduur verlenging van de band tot wel 35%. Mits met het juiste percentage stikstof en bandenspanning gevuld. Stikstof is schoon, onbrandbaar, reukloos en niet giftig, de band blijft hierdoor in een optimale conditie.

Waarom brandstofbesparing?

Mede door het feit dat de band langer op een juiste spanning blijft en de rolweerstand minder / optimaal blijft.

Waarom minder warmteontwikkeling?

Een van de grootste voordelen zit in het minder snel warm worden van een met stikstof gevulde band ten opzichte van lucht in de band, dit komt doordat een band gevuld met stikstof beter op spanning blijft. Het in elkaar veren van een band en samendrukken van het gasmengsel veroorzaakt verhitting evenals de wrijving met het contact oppervlak. Een band gevuld met perslucht verliest 4 keer sneller zijn spanning en zal dus evenredig sneller opwarmen. Een band gevuld met stikstof op de juiste spanning zal minder in veren en dus minder snel opwarmen.

Hoezo, geen vocht, vuil of olie?

Stikstof is schoon, droog en inert (onbrandbaar) Dus ook geen roest van metalen velgen of corrosie van licht metalen velgen.

Waarom veiliger en minder kans op klapbanden?

Een band op de juiste spanning heeft de beste wegligging en de kortste remweg.
Door de gunstige invloed van stikstof hiervoor genoemd zal er minder verzwakking optreden van de band in het algemeen. Reken daarbij de bijkomstige verminderde warmteontwikkeling en het gevaar van klapbanden is aanzienlijk gereduceerd.

Minder brandstofverbruik leidt tot minder vervuiling. Een moderne middenklasse auto heeft een CO2 emmissie van ongeveer 180 g/km en elke besparing leidt tot een vermindering van het broeikaseffect. Stikstof is daarbij schoon, onbrandbaar, reukloos en niet giftig. Stikstof draagt daarom mee aan een schoner milieu.